1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletnega mesta activekoper.si, pravice in obveznosti uporabnika in spletnega skrbnika ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa storitev na lokaciji, prodajnem mestu projekta Active Koper (v nadaljevanju: projekt) na plaži v Žusterni in drugih prodajnih mestih projekta. Splošni pogoji poslovanja projekta so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Spletno stran activekoper.si upravlja Spletni agent, Matej Bevc s.p., Kraljeva ulica 11, 6000 Koper (v nadaljevanju spletni skrbnik), ponudnik storitev poslovanja pa je društvo Surf klub Tribu, Kvedrova cesta 10, 6000 Koper (v nadaljevanju prodajalec oz. izvajalec).

2. NAKUP IN PLAČILO STORITEV

Nakup ali rezervacijo je možno opraviti preko spletne strani activekoper.si ali na prodajnih mestih projekta. Za nakup preko spletnega mesta je potrebno vnesti obvezne podatke in izvesti plačilo s kreditno kartico ali sistemom Paypal. Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je na spletnem mestu sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: vaša rezervacija aktivnosti je bila uspešno oddana). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče oz. izključno na podlagi dogovora s prodajalcem. Plačilo storitev je možno na več načinov: z gotovino na prodajnem mestu projekta, s plačilno kartico na POS terminalu na prodajnem mestu projekta, s plačilnim sistemom Paypal, s kreditno kartico preko spletnega sistema, na druge dodatne načine, ki jih omogočajo prodajna mesta projekta. Po dostavi in izvršenem plačilu preko spleta prodajalec kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. V primeru nakupa na prodajnem mestu dobi račun natisnjen v papirnati (fizični) obliki (npr. v obliki paragonskega bloka itd.). Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov se ne bo upoštevalo. Prodajalec ni zavezanec za DDV, zato na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 DDV v cenah storitev ni obračunan. Za dan plačila se šteje dan, ko kupec izvrši vplačilo na prodajnem mestu projekta ali prodajalec prejme plačilo preko sistema Paypal ali sistema za posredovanje plačil s kreditno kartico, kjer je plačilo pri prodajalcu takoj zavedeno. Kljub naporom, da bi se zagotovilo najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena storitve spremeni med obdelavo rezervacije in spletnega plačila, bo kupcu omogočen odstop od nakupa. Popusti, promocijske kode ipd. se praviloma ne seštevajo, razen če je to posebej izrecno navedeno. Vplačana sredstva po darilnih bonih, bonusih in predračunih se ne obrestujejo. Darilnih bonov in kod bonusov za popust ni možno menjati za gotovino.

3. ODPOVEDI REZERVACIJE

Kupec lahko nakup storitve odpove preko spletnega sistema kadar koli, preko telefona ali elektronskega sporočila pa v času obratovanja projekta Active Koper, vendar ne pozneje kot 24 ur do nameravane realizacije storitve. V tem primeru, se lahko odloči za vračilo denarja, pri čemer znesek nakupa prodajalec vrne, zmanjšan za strošek transakcije in administrativne stroške, ki znašajo skupaj 5 €. Odpoved storitve s spremembo termina lahko kupec izvede najpozneje do 12 ur pred realizacijo storitve. Če kupec storitev odpove pozneje kot 12 ur do realizacije ni upravičen do spremembe termina ali vračila zneska. Če kupec želi kupljeno in plačano storitev odpovedati v času, ki je krajši od 24 ur do nameravane realizacije storitve, mu prodajalec zneska ne povrne, razen, če kupec za to izkaže katerega od opravičljivih razlogov, kot je primer uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. V teh primerih mu sorazmeren del kupnine glede na stroške izvajalca zaradi rezervacije prodajalec povrne. Prodajalec si pridržuje pravico do odpovedi izvajanja storitve (aktivnosti), če oceni, da bi to lahko bilo nevarno ali neprimerno zaradi objektivnih okoliščin (slabega vremena, napovedanega neurja ipd.) ali če pri določenih aktivnostih, ki predvidevajo najmanjše število prijavljenih, ni zadostnega števila prijavljenih udeležencev. O odpovedi izvajanja bodo vsi kupci, ki so storitev že plačali ali rezervirali, obveščeni preko elektronske pošte oz. telefona, vsi ostali pa z obvestilom na spletni strani activekoper.si. V dogovoru s kupcem se prodajalec uskladi za naslednji termin, ko je kupec pripravljen koristiti storitev, če pa to ni možno, kupcu vrne kupnino. Kupec v primeru odpovedi ne more zahtevati obresti na plačana sredstva ali drugih stroškov zaradi nezmožnosti razpolaganja z denarjem v vmesnem času. Odločitev o izvedbi storitev (aktivnosti) je v celoti v domeni izvajalca. Če izvajalec oceni, da so okoliščine in druge razmere (predvsem vremenski pogoji) primerne za izvedbo, se storitev (aktivnost) izvede in se je je koristnik dolžen udeležiti. V kolikor se aktivnosti koristnik ne udeleži se smatra, da je enostransko odstopil od dogovora in ni upravičen do vračila kupnine za nakup storitve.

4. KORIŠČENJE STORITEV

Za izposojo ali sodelovanje pri aktivnostih (storitvah) mora biti kupec v primernem psihičnem in fizičnem stanju, ki omogoča izvedbo le teh. Izvajalec bo koriščenje storitve zavrnil osebam, ki  so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi, ter duševno in fizično prizadetim osebam, ki bi lahko s svojo dejavnostjo ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo. Koristniki storitve mora imeti ustrezne motorične sposobnosti, pri nekaterih aktivnostih pa obvladati še dodatne veščine (mora znati plavati ipd.) ali se primerno obnašati. Če izvajalec aktivnosti (storitev) oceni, da oseba ni primerna za sodelovanje, si pridržuje pravico, da njeno sodelovanje zavrne. Koristnik storitev mora slediti navodilom izvajalca aktivnosti in z opremo ravnati skrbno. Pred koriščenjem storitev se mora strinjati s Splošnimi pogoji poslovanja in mora podpisati Izjavo uporabnika o prevzemu tveganja in odgovornosti, pri nekaterih aktivnostih (storitvah) pa zaradi varnosti tudi dodatne izjave. Zelo pomembno je, da vse izjave, preden jih koristnik storitev podpiše, le te prebere in se seznani s pogoji in posebnostmi udeležbe na dotični aktivnosti (storitvi). Pred izvajanjem aktivnosti (storitev) bo izvajalec aktivnosti koristnika storitve seznanil z osnovami uporabe, na prodajnem mestu na informacijski točki projekta pa so posebni pogoji posameznih aktivnosti (storitev) na voljo tudi v pisni obliki.

5. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Koristnik storitve lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije prodajalec ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Kupec naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Surf klub Tribu, Kvedrova cesta 10, 6000 Koper ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak kupec sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer prodajalec take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Kupec naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega uveljavlja svoj zahtevek.

6. OSTALO

Prodajalec vse pridobljene podatke o kupcih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o zasebnosti. Šteje se, da kupec s strinjanjem s splošnimi pogoji poslovanja pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, zagotavljanja boljše storitve. Kupec oz. koristnik storitev (aktivnosti) projekta se strinja z uporabo slikovnega in video gradiva, s katerim lahko prodajalec/izvajalec razpolaga v namene medijskega oglaševanja, promocije projekta, vendar brez imen kupcev/koristnikov storitev. Smatra se, da se slednji s koriščenjem storitve/udeležbe na aktivnosti strinja s temi splošnimi pogoji in vnaprej daje soglasje k njim.

Koper, 15. 6. 2017