Prosimo, da natančno preberete in upoštevate Pravilnik o zasebnosti, ki vsebuje pravila in določbe o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov, ki se zbirajo za potrebe projekta Active Koper, s strani Spletni agent, Matej Bevc s.p. (v nadaljevanju: spletni skrbnik), društva Surf klub Tribu (v nadaljevanju: organizator) in Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) (ko se posamezna vsebina na predmetnem pravilniku nanaša na vse tri organizacije istočasno, se za vse tri v nadaljevanju uporablja enoten izraz: IZVAJALCI ACTIVE KOPER). Pravila o zasebnosti se nanašajo na vse produkte, storitve in spletne strani, ki jih ponujajo IZVAJALCI ACTIVE KOPER za potrebe izvajanja projekta Active Koper. S sprejemanjem Pravilnika o zasebnosti, kot tudi z rezervacijo storitev, ki se ponujajo v okviru projekta Active Koper, osebno privolite v to, da se smejo zbirati vaše osebne informacije ter podatki, ki se jih lahko obdela ali posreduje tretjim osebam pod pogoji navedenimi v tem pravilniku. IZVAJALCI ACTIVE KOPER si kadarkoli pridružujejo pravico do sprememb Pravilnika o zasebnosti in uporabi piškotkov brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom usklajevanja z zakonodajnimi zahtevami, aktualnimi pravilniki ter spremembami storitev, produktov, ki jih ponujajo.

1. Splošno

IZVAJALCI ACTIVE KOPER zbirajo podatke, da lahko vsem uporabnikom zagotovijo boljše storitve, ki so vezane na izvajanje projekta Active Koper in drugih storitev, ki jih ponujajo IZVAJALCI ACTIVE KOPER. IZVAJALCI ACTIVE KOPER se zavezujejo, da bodo varovali in spoštovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov, zato bodo storili vse potrebno, da jih zaščitijo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki so občutljive narave, zato jih bodo IZVAJALCI ACTIVE KOPER varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalimi predpisi, ki se nanašajo na ravnanje z njimi. Zbrane osebne podatke bodo IZVAJALCI ACTIVE KOPER uporabljali izključno za opravljanje storitev, ki jih slednji ponujajo v okviru projekta Active Koper in tudi za obveščanje, trženje drugih produktov IZVAJALCEV ACTIVE KOPER.  S sprejemanjem Pravilnika o zasebnosti uporabniki storitev IZVAJALCEV ACTIVE KOPER potrjujejo seznanitev, da lahko kadarkoli pisno pri enem ali vseh IZVAJALCIH ACTIVE KOPER zahtevajo trajno ali začasno prenehanje uporabljanja osebnih podatkov uporabnika za namen opredeljen v tem pravilniku. Prenehanje obdelave podatkov uporabnikov bo nagovorjena oseba zagotovila v zakonskem roku.

2. Podatke, ki jih zbirajo IZVAJALCI ACTIVE KOPER

Za odprtje uporabniškega računa in rezervacijo storitev v okviru projekta Active Koper se zbira naslednje podatke uporabnikov: ime in priimek uporabnika, naslov uporabnika, datum rojstva uporabnika, naslov elektronske pošte (uporabniško ime), telefonska številka uporabnika, seznam storitev, ki jih je uporabnik rezerviral/naročil/, se jih udeležil ter strošek, ki ga je za slednje imel.

3. Pravilnost podatkov

IZVAJALCI ACTIVE KOPER niso odgovorni za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki.

4. Varnost podatkov

IZVAJALCI ACTIVE KOPER si prizadevajo, da podatke, ki jih hranijo, zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom ali pred nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem. Za ključne storitve IZVAJALCEV ACTIVE KOPER so podatki zaščiteni s SSL protokolom.

5. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

IZVAJALCI ACTIVE KOPER so v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezani k varovanju osebnih podatkov uporabnikov storitev IZVAJALCEV ACTIVE KOPER. IZVAJALCI ACTIVE KOPER ne bodo pod nobenim pogojem, brez izrecnega dovoljenja uporabnika, posredovali osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bodo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov IZVAJALCEV ACTIVE KOPER. Izvajalci storitev (predstavniki organizacij, ki izvajajo programe v okviru projekta Active Koper in njihovi inštruktorji) in informatorji imajo dostop do uporabniškega imena in priimka, zaradi identifikacije uporabnikov pred koriščenjem rezervirane/naročene/plačane storitve. Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v uporabniški račun, kot tudi uporabniški vsebinski podatki znotraj storitev IZVAJALCEV ACTIVE KOPER, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. IZVAJALCEV ACTIVE KOPER podatkov uporabnikov ne bodo uporabili v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. IZVAJALCI ACTIVE KOPER lahko pridobljene podatke v anonimni sumarni obliki uporabijo za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

6. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede Pravilnika zasebnosti, nam lahko to sporočite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Koper, 15. 6. 2017